Legalizacja butli zbiorników LPG CNG EKO ALMA - Legalizacja zbiorników i butli LPG CNG EKO ALMA Radwanice Wrocław

Przejdź do treści

Menu główne:

Firma EKO ALMA posiada uprawnienia do wykonywania badań zbiorników LPG i CNG wydane przez
Transportowy Dozór Techniczny


Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe montowane w samochodach są poddawane procesowi legalizacji w procesie produkcyjnym. Ważność badania zbiorników produkcji polskiej upływa po dziesięciu latach, a ich całkowity okres eksploatacji wynosi 20 lat od daty produkcji o ile homologacja zbiornika nie mówi inaczej. Po upłynięciu ważności badania odbiorczego zbiornik musi być poddany ponownej legalizacji.
TDT prowadzi pełną ewidencję eksploatowanych zbiorników. Wiąże się to z koniecznością rejestracji każdej posiadanej butli LPG-CNG.
Zgodnie z przepisami na użytkownikach pojazdów samochodowych wyposażonych w gazowy układ zasilania spoczywa obowiązek okresowych badań legalizacyjnych zbiorników LPG i CNG.
Przepisy stanowią, że badania legalizacyjne zbiorników LPG przeprowadza się nie później niż po 10 latach licząc od daty ich wyprodukowania, a zbiorniki CNG po 3 latach (badania odbiorczego, oznakowanego na tabliczce znamionowej zbiornika). Ustawa o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122) oraz Regulamin ONZ Nr 67.01

Wyróżniamy dwa rodzaje badań zbiorników LPG-CNG:

Badanie doraźne:
Badanie to stosujemy dla zbiorników LPG nie starszych niż 10 lat posiadających nabity znak TDT oraz zbiornika CNG, co trzy lata.
Badanie okresowe:
Badaniu takiemu poddawany jest każdy zbiornik LPG i CNG po upływie 10 lat od daty badania odbiorczego oraz zbiorniki nieposiadające znaku odbioru TDT.
Na każdy zbiornik TDT wystawia osobny komplet dokumentów, tj. Decyzję TDT i Protokół z badania.
Zbiorniki wyprodukowane za granicą,
muszą przejść procedurę legalizacji niezależnie od swojego wieku. Wymóg dotyczy również zbiorników produkcji polskiej, które nie posiadają certyfikatu odbioru wydanego przez TDT, a trafiają na nasz rynek wraz z instalacjami zamontowanymi w samochodach za granicą naszego kraju. Zbiornik w samochodzie sprowadzonym, przed pierwszą rejestracją, musi zostać poddany badaniu i dopuszczony do ruchu przez TDT.

Zakres usług obejmuje:

 • Badania zbiorników LPG-CNG, którym skończył się termin eksploatacji.

 • Badania zbiorników LPG-CNG w pojazdach sprowadzonych z zagranicy.

 • Badania osprzętu LPG-CNG w pojazdach turystycznych

 • Badania zbiorników LPG-CNG w pojazdach, w których po kolizji został zatrzymany dowód rejestracyjny.

 • Montaż nowych zbiorników samochodowych instalacji gazowych.


Sposoby przeprowadzenia badania okresowego :

 • Klient dostarcza do Serwisu EKO ALMA zdemontowany zbiornik . Samochód można w dalszym ciągu eksploatować na benzynie. Po wykonaniu usługi, klient ponownie odwiedza Serwis w celu montażu zbiornika.

 • Klient demontuje zbiornik w Serwisie EKO ALMA. Samochód można w dalszym ciągu eksploatować na  benzynie. Po wykonaniu usługi, klient ponownie odwiedza Serwis w celu montażu zbiornika.


Kryteria dyskwalifikujące zbiornik do przeprowadzenia badania okresowego :

 • Brak lub nieczytelne oznaczenia na tabliczce znamionowej

 • Oznaczenie KE koniec eksploatacji lub zbiorniki niedopuszczone przez TDT

 • Korozja zbiornika w postaci wżerów, mocne wgniecenia powłoki zbiornika

 • Brak adnotacji w dokumentach pojazdu o zamontowanej instalacji LPG

Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego